Systémové upozornění
Hlavní informace

MĚŘENÍ THERMOKAMEROU, kód: INT0003

Obrázek
Obrázek (2)Obrázek (2)
Obrázek (1)Obrázek (1)

objednavky@tradetronic.cz

PO OBDRŽENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY VÁS BUDE KONTAKTOVAT NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ, S NÍMŽ SE DOHODNETE NA KONKTRÉTNÍM POŽADAVKU. V PŘÍPADĚ, ŽE NA OBJEDNÁVKU SPĚCHÁTE, KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY, TÍM VŠE URYCHLÍTE. TĚŠÍME SE NA NAŠI SPOLUPRÁCI.

Základní cena
Základní cena pro variantu
Modifikátor variant cen
Prodejní cena
Prodejní cena bez DPH
Sleva
Hodnota DPH
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_ks:
Popis

TERMOMĚŘENÍ ROZVODŮ A ELEKTRO

Špatná izolace, úniky medií, praskliny nádob, přehřívání čerpadel a motorů, trasování skrytých rozvodů. Přehřívání jističů, relé, spojů kabeláže, FM měničů a dalších v rozvodech elektrické energie. Vše lze měřením termokamerou bezkontaktně a přesně detekovat a následně správně určit míru rizika jednotlivých prvků a spojů.

TERMOMĚRĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ

Vyrábíte elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů? Nepozdává se Vám výkon Vaší elektrárny? Měření termokamerou je rychlý a levný způsob analýzy fotovoltaických panelů v provozních podmínkách. Jeho cílem je na základě teploty nalézt vadné panely, které způsobují často značné  poklesy výkonu polí FVE.

 

Termovizní měření strojů a linek

Tato oblast v průmyslu byla jednou z prvních, kde byla infračervená termografie použita a má zde své nezastupitelné místo. Nachází značné uplatnění především v oblasti diagnostiky výrobních strojů, motorů, čerpadel, kompresorů, linek a dalších. Měření termokamerou lze využít pro diagnostiku přehřívání technologických prvků, ale také je možno detekovat tepelné úniky a vady izolace připojených soustav rozvodů a elektroinstalací.

 

Termovizní měření rozvodů tepla a parovodů.

Ve všech tepelných soustavách je základním kritériem efektivity energetická účinnost. Její zisk se odvíjí jednak od účinnosti zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, turbína) a následně od schopnosti rozvodů přenést ji s co nejmenší ztrátou do otopných těles. Aby tedy byl výkon celé soustavy co nejlepší, je nutné co možná nejvíce omezit ztráty při přenosu tepla. Zde se negativně projevují projekčně špatně řešené spoje, ale zejména nekvalitním izolace. Také špatně pracující čerpadla, ventily a další prvky mohou snížit či dokonce degradovat výkon celé soustavy. Měření termokamerou je schopno nejen odhalit vadnou izolaci, ale také detekovat vadná zařízení v soustavě a to dříve než se zcela porouchají.

 

Termovizní měření otopných těles.

Měření termokamerou otopných těles má význam spolu s měřením připojených rozvodů při problémech s hydraulikou otopných systémů. Rozložení teplot na tělesech a v rozvodech hodně napoví o pohybu topného media. Termoměření je zde jedním z důležitých zdrojů informací a závěry z protokolů mohou významně napomoci, jak projektantům, tak samotným topenářským firmám. 

 

Termovizní měření elektrorozvodných sítí.

Pravidelné kontroly elektroinstalací, elektrorozvaděčů, trafostanic a dalších zařízení v energetických sítích mají hlavně bezpečnostní efekt, ale jsou i přínosem ekonomickým. Závady se mohou projevit u jistících prvků, ve spojích silnoproudé kabeláže a v rozvodech elektrické energie. S využitím termoměření můžeme zjistit aktuální teplotu všech spojů a určit míru rizika jednotlivých prvků a spojů. Termoměření svorek, spojů a elektrických zařízení se provádí nejméně při 50% zatížení. Spoje, které jsou teplejší než vodič ke kterému jsou připojeny, a jejichž teplota je o 5°C vyšší, budou klasifikovány jako závada a potenciální zdroj problémů.